Bankroto įstatymas

Įmonių bankroto įstatymas

Bankrotas – tai paskutinis įmonės egzistavimo procesas. Kaip bebūtų gaila, kiekvienas verslas turi pradžią ir pabaigą. Paties bankroto instituto paskirtis – apsaugoti, pirmiausia, nemokaus skolininko, nebegalinčio tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų, taip pat ir kreditorių teises bei teisėtus interesus. Būtent tai tapo prielaida įstatymų leidėjui priimti bankroto santykius reglamentuojančius teisės aktus bei keisti arba naikinti jau galiojančius, atsižvelgiant į besikeičiančias ekonomines sąlygas.

Įmonių bankroto įstatymo tikslas – reglamentuoti juridinių asmenų bankroto procesą taip, kad bankroto procedūros vyktų sklandžiai ir kuo geriau tenkintų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus.

Lietuvos Respublikos bankroto įstatymas priimtas 2001 m. Kovo 20 d. Šio įstatymo normos yra taikomos visiems juridiniams asmenims, kurie savo veiklą yra įregistravę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau, šio įstatymo normos netaikomos: politinėms partijoms, biudžetinėms įstaigoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijomis. Kai kurių juridinių asmenų bankroto procedūros turi tam tikrus ypatumus, kurie nustatyti specialiuosiuose įstatymuose.

Leiskite mums būti Jūsų bankroto administratoriais. Tel. (+370) 686 18 228